Zorganizovali sme 5 medzinárodných konferencií so zahraničnou účasťou1. Medzinárodnú konferenciu SARM na tému „Maximálna možná škoda“ (Október/2006),

2. Medzinárodnú konferenciu SARM na tému „Stanovenie novej hodnoty majetku“ (Máj/2007).

3. Medzinárodnú konferenciu SARM na tému „Prerušenie prevádzky následkom vybraných rizík“ (Október/2007).

4. Medzinárodnú konferenciu SARM na tému „Environmentálne riziká, environmentálna zodpovednosť“ (Október/2013).

5. Medzinárodnú konferenciu SARM na tému „Riziko a CAR/EAR poistenie" (Jún/2014).